06-47894342 - Sova Alkmaar - Van der Kaaystraat 60 te Alkmaar j.versfeld@sova-alkmaar.nl

 

 

Van de voorzitter

 

75 Jaar SOVA

 

Een kleine terugblik

In 1946 vlak na de oorlog was er behoefte aan buurt– en muziekverenigingen, deze schoten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Spoormensen wilden er in die tijd ook graag volledig aan meedoen, maar aangezien er bij het spoor 6 dagen werd gewerkt en er ook nog gebroken diensten gedraaid moesten worden, ontstond de behoefte aan een eigen sport- en ontspanningsverenging.

Het eerste initiatief was de oprichting van een voetbalclubje “de Spoorvogels”, maar spoedig bleek dat ook de niet-voetballers behoefte hadden aan ontspanning. Op 4 april 1946 werd de Spoorweg Ontspanningsvereniging Alkmaar, SOVA opgericht. Dit gebeurde door dhr A. Hanning, mevr. A. Sinnighe-Damsté en dhr J. Hillenius, die tot zijn overplaatsing in 1954 naar Venlo, ook de eerste voorzitter is geweest. Bij de oprichting telde de SOVA al meteen 160 leden en een jaar later ruim 200. De contributie bedroeg tot 1961 0,50 cent, gepensioneerden betaalde slechts 0,25 cent. De eerste algemene ledenvergaderingen werden gehouden in de 3de klasse wachtkamer van station Alkmaar. Bestuursvergaderingen vonden soms, bij gebrek aan ruimte, gewoon bij een bestuurslid thuis plaats. In 1957 werden de Statuten en Huishoudelijk Reglement opgesteld en goedgekeurd, welke in de loop der jaren zijn vernieuwd en aangepast.

In 1971 werd de SOVA koninklijk goedgekeurd. Tot 1974 heeft de SOVA geen eigen clubgebouw gehad. Hierover zijn in 1971 de besprekingen begonnen en dat heeft  geresulteerd in de eerste Terp. Dit gebouw werd op 25 mei 1974 feestelijk geopend door een OR-lid, mevr. Smits – Maat. In 1977 ging de halve Terp verloren door brand, maar met vereende krachten herrees een nieuw clubgebouw, waar iedereen trots op kon zijn. In die tijd werd de Terp naast biljart en tafeltennis ook gebruikt voor o.a. toneelrepetities, dansen, fancy fair, carnaval, ontmoetingsplaats voor vissers, zes-kampers, fietsers en vergaderingen.

Gedurende de jaren heeft de SOVA ook landelijk van zich doen spreken. Er werden in BSSO en KNBB verband wedstrijden georganiseerd waarbij de SOVA biljarters vanuit alle klassen mooie prijzen hebben behaald. Bij het voetbal zijn zowel in Nederland als in het buitenland successen behaald. Ook speelde de SOVA mee in de zaalvoetbal-competitie, volleybal, lawntennis, bowlen en bestond er een reisvereniging.

 

Op 2 april 2005 hebben we onze intrek genomen in het huidige pand. Wel even wennen, want in de oude Terp waren de ruimtes anders ingedeeld, maar ook daar hebben we ons weer aan aangepast. Gedurende de 16 jaar dat we hier ons stekkie zitten, hebben we hier ook menig gezellige avond gehad en hopen er nog vele jaren in te mogen vertoeven.

 

De reeds genoemde activiteiten en niet te vergeten alle voorzitters, secretarissen, penningmeesters, commissieleden, barpersoneel, schoonmakers, klusjesmannen, tuinmannen en alle vrijwilligers die ons op wat voor manier dan ook te hulp zijn geschoten, al deze mensen hebben de SOVA door de jaren heen tot een bloeiende vereniging gemaakt.